تماس با ما
Joanna Ding

شماره تلفن : +8618008454159

WhatsApp : +8618008454159

خط تولید

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 0

OEM / ODM

خدمات نصب شده ارائه خدمات طراحی ارائه شده برچسب خریدار ارائه شده است

 

 

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 0

 

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 1Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 2Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 3

تحقیق و توسعه

هست / هست 5 - 10 نفر مهندس R&D در شرکت.

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd خط تولید کارخانه 0